Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Royaume-Uni
Irlande
Pays-Bas
Pologne
Italie
Suisse
Belgique
Luxembourg
Allemagne
Maroc
Portugal
Espagne
République
Tchèque
Autriche
Hongrie
France

De kracht van Petit Forestier

Het netwerk van Petit Forestier biedt antwoord op de uitdagingen over de bereikbaarheid en het vermogen om te reageren, welke belangrijk zijn om optimale kwaliteit van de dienstverlening te kunnen bieden.

Onze 300 vestigingen omvatten agentschappen, centrale werkplaatsen, logistieke platformen. Zij verzorgen de commercialisering en het onderhoud van onze producten. Het dichte netwerk en de coherentie van ons netwerk verleent ons een groot reactievermogen: hierdoor kunnen we beantwoorden aan alle behoeften, van de kleinste tot de grootste, zowel op nationale als op Europese schaal, en kunnen we grootschalige operaties binnen zeer korte tijdbestekken coördineren.

Dankzij het feit dat regelmatig nieuwe vestigingen worden geopend, versterkt de Petit Forestier Groep haar commerciële slagkracht en breidt ze haar netwerk voortdurend uit.

Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.