Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Petit Forestier heeft ervoor gekozen haar knowhow uitsluitend te ontwikkelen op het vlak van koelingen en commercialiseert een multiproductenaanbod dat zowel het verhuren van voertuigen, meubels als koelcontainers omvat.

Onze activiteit is vooral georganiseerd rond twee grote polen:

  • De koeling. Dit aspect overheerst bij de ontwikkeling van onze specialisatie. Dit maakt Petit Forestier tot de enige Europese verhuurder op de verhuurmarkt waarvan de activiteit enkel gericht is op de koeling.
  • De all-in service. Ze bekleedt een centrale plaats binnen ons vakgebied. Ze is gebaseerd op een expertise die is opgebouwd dankzij vele decennia van ervaring en vormt onze belangrijkste concurrentiële troef.
Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.