Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

De exploitatie van het materiaal optimaliseren

Aan ons productenaanbod is een volledige dienstverlening gekoppeld, zoals controles, onderhoud, enz. Bij deze werkzaamheden, die in onze werkplaatsen worden uitgevoerd, wordt een strikte handleiding gevolgd dat milieuvriendelijke procedures en productkeuzes volgt. Dankzij het feit dat er voorkeur gegeven wordt aan preventieve acties boven corrigerende acties, kan door deze werkzaamheden uiteindelijk de betrouwbaarheid van het materiaal worden geoptimaliseerd en wordt hierdoor ook de milieu-impact verminderd.

Ons wasstation FrigoWash hanteert dezelfde logica: dit wasstation, dat speciaal ontworpen is voor het wassen van koelvoertuigen en zware vrachtwagens, kan dankzij het specifieke systeem voor het hergebruik van het water en de bijzondere aandacht die uitgaat naar de producten die worden gebruikt, de ecologische impact van het reinigen van voertuigen beperken.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.