Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Milieuvriendelijke gebouwen

De ontwikkeling van het vastgoedpark van Petit Forestier gebeurt met inachtneming van de wetgeving met betrekking tot het water (recuperatie van regenwater, inrichting van groene zones) en van de thermische regelgeving voor de verbetering van de energieprestaties.
Onze gebouwen zijn conform de RT 2012-norm en onze bouwvergunningen krijgen het Bbio-attest, dat garant staat voor het behalen van een hoog energieprestatieniveau:

  • gebruik van gecertificeerde bouwmaterialen voor de buitenkant van de gebouwen,
  • bouwprocessen die tot doel hebben het thermisch verlies te beperken,
  • lage temperatuurverwarming gebruik makend van propere energiebronnen,
  • verlichting die weinig energie verbruikt…

Het resultaat van onze ervaring stelt ons algemeen in staat talrijke processen te rationaliseren en te optimaliseren:

  • invoering van een charter dat de gedragingen ten gunste van de vermindering van de energie-uitgaven moet aanmoedigen,
  • inrichting van aangename en veilige werkposten,
  • controle van de technische installaties door een extern studiebureau,
  • afbraak van oude gebouwen die schadelijke stoffen bevatten,
  • verwerking van afvalstoffen door gespecialiseerde verwerkingsfirma's.
Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.