Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Voor een duurzame evolutie

De verbinding tussen Petit Forestier en duurzame ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van haar sociale betrokkenheid.

De interne opleiding is er een van de aspecten van: met meer dan 1.200 dagen opleiding die elk jaar worden gegeven, vertegenwoordigt ze een aanzienlijke investering. Er worden opleidingen gegeven, waaraan ook een diploma is verbonden en die vooral gericht zijn op personen die aan koelinstallaties moeten werken of aan vervoerpersoneel. Andere opleidingen zijn meer in het bijzonder bestemd voor werknemers die een laag diploma hebben, om hen zo in staat te stellen te evolueren naar functies met verantwoordelijkheid.

Petit Forestier voert eveneens een actief beleid inzake tewerkstelling van jongeren (stageopleiding in samenwerking met gespecialiseerde organismen), van senioren en mensen met een handicap, via concrete acties en engagementen die tot doel hebben deze werknemers binnen de onderneming te integreren en te behouden.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.