Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Charter "Aankopen en duurzame ontwikkeling"

Het integreren van duurzame ontwikkeling in onze aankoopprocessen verloopt via het in kaart brengen van de risico's en de mobilisatie van de betrokken spelers – beleidbepalende personen, aankopers en leveranciers.

Of het nu gaat om onze productieaankopen of onze serviceaankopen, wij verlenen voorrang aan innovatieve leveranciers die betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling. Om onze relaties met onze leveranciers rond een gemeenschappelijke doelstelling te omkaderen en te versteken, hebben we een charter "Aankopen en duurzame ontwikkeling" ingevoerd: dit is gebaseerd op kwantificeerbare criteria en door het ondertekenen ervan verbinden wij onze leveranciers zich ertoe de regelgeving in acht te nemen en duurzame acties te ondernemen om de CO2-uitstoot te verkleinen.

De handelsakkoorden die afgesloten werden met twee grote namen van bandenfabrikanten, Goodyear en Michelin, op het vlak van het hernieuwen en herprofileren van banden, kaderen rechtstreeks binnen het promoten van een duurzame mobiliteit.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.