Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Middelen die ten dienste worden gesteld van onze specialisatie

Petit Forestier, dat volledig in symbiose is met de kern van haar vakgebied, zijnde de koeling en de dienstverlening, heeft in de loop der jaren haar technische en industriële expertise ontwikkeld en zich omringd met verschillende dochterondernemingen. Dankzij hen kunnen we ons aanbod laten evolueren, kunnen we leren en inspelen op de behoeften van onze klanten.

Dienstverlening Dienstverlening Technologie en industrie Technologie en industrie Andere dochterondernemingen Andere dochterondernemingen
Petit Forestier

De verhuur van koelvoertuigen is de kern van het vakgebied van Petit Forestier. Deze dienstverlening wordt verzekerd door onze dochterondernemingen die zowel voertuigen, meubels en containers, maar ook koelopleggers commercialiseren.
Dankzij de technische werkplaatsen waarover ze beschikken, kunnen ze ook het volledige onderhoud voor hun rekening nemen.

Stricher

De dochterondernemingen Stricher commercialiseren de verhuur van professionele koelvoertuigen, droge voertuigen (huis-aan-huisverkoop, boodschappen, verhuis, confectie, regieën, enz.) en hygiënevoertuigen (ziekenhuizen, centrale wasserijen, verhuur van linnengoed, enz.).

Lecapitaine
Lecapitaine behoort tot de grote Europese bouwers van industriële koelcarrosserieën. De productievestiging van Saint-Lô is gespecialiseerd in de bouw van koelkassen die bevestigd zijn op het chassis van onze voertuigen.
Dankzij haar studiebureau ontwerpt Lecapitaine niet alleen standaardproducten maar ook producten op maat. Ze verzorgt eveneens alle specifieke inrichtingen voor het interieur en het exterieur van de koelvoertuigen.
Lecapitaine Technic
Lecapitaine Technic stelt via haar verschillende vestigingen haar expertise ter beschikking van ons volledige netwerk van nationale en internationale agentschappen. Zij herstellen de voertuigen die zware schade hebben geleden of die gerenoveerd moeten worden. Haar specifieke infrastructuren beantwoorden aan de behoeften van grote carrosseriewerken, van de aandrijflijn en van de koelgroepen.
RelecFroid
Onze dochteronderneming RelecFroid staat in voor de productie, de renovatie en het onderhoud van de koelgroepen voor een deel van ons voertuigen- en containerpark.
FridgeToGo
FridgeToGo is het merk dat de voertuigen commercialiseert die het einde van hun levensduur hebben bereikt en die uit ons wagenpark worden verwijderd.
Ook de verkoop van tweedehands wisselstukken behoort tot de activiteit van deze dochteronderneming.
FrigoWash
Onze dochteronderneming, die gevestigd is op de MIN van Rungis, is een ecologisch wascentrum gespecialiseerd in het reinigen van koelvoertuigen, nutsvoertuigen en zware vrachtwagens.
Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.