Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Rationele alternatieven ontwikkelen

Voor Petit Forestier kan productinnovatie niet worden losgekoppeld van de kwaliteit van de koeling.

Oplossingen van morgen ontwikkelen die verenigbaar zijn met de koelingproductie is voor ons een verantwoorde betrokkenheid. Energiebesparingen, productiviteitswinst, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, vermindering van geluidshinder, … de innovatie verloopt via het respect voor de kwaliteit van de koeling, die onberispelijk moet blijven. Dat is een vereiste.

Binnen deze context is het onze taak aan onze klanten blijven en de economisch haalbare oplossingen voor te stellen.

Voor het ontwikkelen van een nieuw product is er zowel werk in aanloop met de constructeurs nodig als werk achteraf met de klanten. Petit Forestier bekleedt een belangrijke rol bij het realiseren van voorseries: ons studiebureau bepaalt wat nodig is en het is de combinatie van de technologie, de beperkingen en de vereisten die uiteindelijk uitmondt in de creatie van een product dat de kwaliteit van de koeling in acht neemt en innovatief is. Petit Forestier heeft bij tal van gelegenheden prijzen in de wacht gesleept voor haar onderzoekswerk en is houder van tal van patenten.


Rolhekwerk
Cityaccess-zijdeur
Verlichting achteraan alsook bovenaan
Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.