Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

De permanente zoektocht naar nieuwe oplossingen

Petit Forestier investeert in innovatie met als doel concrete en vernieuwende oplossingen aan te reiken.

De expertise die we ontwikkelen bevordert de experimentering. De werkzaamheden die uitgevoerd worden door onze studiebureaus in samenwerking met de belangrijkste spelers binnen ons segment, bieden ons de mogelijkheid tal van voorstellen aan te reiken. Het feit dat we in staat zijn in te spelen op veranderingen, technieken te laten evolueren en de praktijken te verbeteren om de koeling nog beter te kunnen beheren is een belangrijke concurrentiële troef en stelt ons in staat een toonaangevende plaats te bekleden binnen ons competentiedomein en onze klanten uitsluitend innovatieve producten aan te bieden.

Hoewel onze activiteit duidelijk gekoppeld is aan de milieu-uitdagingen van morgen en vooral slaat op op onze aanbod inzake koelproducten en onze dienstverlening, geldt ze ook voor alle nevendomeinen van onze activiteit. Innoveren in de bouw van onze technische ateliers, met de creatie van Cémafrois-traveeën die speciaal gewijd zijn aan de koeling en volledig ontwikkeld zijn door Petit Forestier, is een van de vele voorbeelden.

Meest recente innovaties
 • Avant-première:
  1ste koelvoertuig dat beantwoordt aan de Euro 6-norm
 • Propere energie:
  cryogene groeptests
Meest recente innovaties
 • LED-verlichting:
  betere energieprestaties
 • Black Label-gamma:
  marketinginnovatie
Meest recente innovaties
 • Alle volumes:
  100% op maat
 • Koudemonitoring:
  temperatuuralarm, veiligheid van de mensen
Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.