Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Onze expertise naar waarde weten schatten

Petit Forestier werkt samen en investeert in het uitwerken van pilotprojecten en is betrokken bij verschillende werkgroepen: aanpakken van problemen op het terrein, voorstellen, mogelijke opties, … de competentiedomeinen van Petit Forestier komen er tot uiting en zijn een verrijking voor de denkoefeningen en de projecten.

 • Club Déméter, Milieu en logistiek

  Heeft als doel concrete acties te promoten en te implementeren die beantwoorden aan de 3 luiken van de duurzame ontwikkeling, namelijk het economische, het sociale en het milieugebonden.
  Workshop stadslogistiek: "geluidsoverlast verminderen door nachtelijke leveringen te beperken"
  Deelname van Petit Forestier en van haar dochteronderneming Lecapitaine aan het pilotproject.
 • Cémafroid SNC (société en nom collectif)

  Onafhankelijk expert inzake koude en koeling, test-, expertise- en certificeringscentrum.
  Petit Forestier is lid van de CTST.
 • Transfrigoroute, Frankrijk en Internationaal

  Vereniging die verschillende spelers binnen de koudeketen groepeert: carrosseriebouwers, transporteurs, uitrusters, constructeurs…
  Eric Forestier is vicevoorzitter van de vereniging.
  Deelname van Petit Forestier aan de informatiecommissies.
 • Certibruit

  Vereniging opgericht naar aanleiding van de invoering van het charter "Nachtleveringen met respect voor de omwonenden". Zorgt voor informatie-uitwisseling, communicatie en coördinatie van acties die door haar leden worden ondernomen op het vlak van lawaai.
  Deelname van Petit Forestier aan de werkgroepen.
 • Association Française du Froid (AFF)

  Staat in voor de publicatie van de Revue Générale du Froid en verzorgt het secretariaat van de Conseil National du Froid.
  Deelname van Petit Forestier aan de informatiecommissies.
 • Fédération des entreprises de transport et de logistique de France (TLF)

  Beroepsorganisatie die alle vakgebieden van de transportketen van goederen en van de logistiek bestrijkt. Deelname van Petit Forestier aan de werkgroepen.
 • FFC constructeurs

  Nationale vakvereniging van carrosseriebouwers en constructeurs van opleggers en containers.
  Petit Forestier en haar dochteronderneming Lecapitaine zijn lid van de CARCOSERCO.

  En nog vele andere…

Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.