Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Een regelmatige en beheerste ontwikkeling

Het ontwikkelingsbeleid van Petit Forestier is opgebouwd rond 4 belangrijke uitgangspunten.

De organische groei

Petit Forestier heeft ervoor geopteerd om de voorkeur te geven aan een ontwikkeling via organische groei en om een progressief en beheerst expansiebeleid te voeren. Deze strategie wordt gesteund door externe groeimogelijkheden die gericht zijn op specifieke kennis, zoals bijvoorbeeld de overname van onze historische partner, de carrosseriebouwer Lecapitaine, of op andere belangrijke spelers binnen de markt, zoals de overname van Via Truck Rental in het Verenigd Koninkrijk.

Het internationale luik

De investeringen van Petit Forestier zijn vooral gericht op Centraal- en West-Europa. Ze berusten op het principe inzake het nabootsen van ons Frans exploitatiemodel. Deze keuze zorgt ervoor dat we regelmatig vooruitgang boeken en dat we een toonaangevende positie bekleden in de landen waar we actief zijn, met meer dan 300 vestigingen.

De specialisatie

De specialisatie "Koeling, niets dan koeling" is de ontwikkelingsas bij uitstek van Petit Forestier.
Deze as, die duidelijk naar voren wordt geschoven, wordt aanhoudend versterkt om ons unieke karakter en onze expertise te bevestigen. Ze verleent ons alle mogelijkheden om te beantwoorden aan de eisen van de koudeketen.

De dienstverlening

Bij Petit Forestier bekleedt dienstverlening een centrale plaats binnen haar strategie. We verbinden ons ertoe er voortdurend naar te streven onze dienstverlening te verbeteren. Het is de kwaliteit van de dienstverlening die we onze klanten bieden die onze toegevoegde waarde vormt en die Petit Forestier tot DE referentie maakt binnen de activiteitssector waarin ze actief is.

Vestigingen in Europa en in de Magreb-landen
Vestigingen in Europa en in de Magreb-landen
Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.