Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Rechtstreeks in contact staan met de klant

Petit Forestier stelt haar expertise ter beschikking om aan haar klanten oplossingen voor te stellen die aangepast zijn aan de benodigdheden van hun vakgebied en om hen een optimale kwaliteit van de dienstverlening te reiken, door het maximum aan efficiëntie, helderheid en comfort aan te bieden.

De eerste stap hierbij is het persoonlijk contact, waarbij een rechtstreekse relatie wordt aangeknoopt waardoor misverstanden tot een minimum worden herleid: van het verschaffen van advies bij de keuze van het verhuurproduct tot het beheer van alle operaties die verbonden zijn aan de exploitatie ervan, stelt Petit Forestier al haar competenties ten dienste van haar klanten.

Als specialist zetten we in onze teams technici en koelspecialisten in die een specifieke opleiding hebben genoten rond de problemen van de koeling, wat één van onze sterke punten vormt. Dankzij controle- en onderhoudsprotocols, die volledig in overeenstemming zijn met de regelgeving, geniet u van een 100% kant-en-klare dienstverlening, waarbij alles is inbegrepen en die kan worden aangepast in functie van de evoluties van uw activiteit.

Om een hoge kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, hanteren onze teams slechts één enkel motto: zo dicht mogelijk aansluiten bij de noden van onze klanten, blijk geven van striktheid en streven naar onberispelijkheid.

Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.