Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

In pole position wat de prestaties betreft

Het gevoel tot een grote familie te behoren, maakt deel uit van de geschiedenis van Petit Forestier. Het is rond sterke en verenigende waarden, die door iedereen gedeeld worden, dat onze prestaties en onze ontwikkeling zijn opgebouwd.

De passie voor het beroep

Zichzelf toeleggen om het beste van zichzelf te geven om te streven naar uitmuntendheid.

De kwaliteit van de dienstverlening

Luisteren naar en inspelen op de verwachtingen van onze klanten om een voorbeeldige kwaliteit inzake dienstverlening te behalen.

Het reactievermogen

Pertinente en snelle antwoorden aanreiken om een duurzame relatie te kunnen opbouwen die gebaseerd is op betrouwbaarheid.

De teamgeest

De vaardigheden en de ervaring delen om het welslagen ten dienste te stellen van onze klanten.

Het respect

Onze waarden in acht nemen om relaties op te bouwen die gebaseerd zijn op vertrouwen.

De smaak van de inspanning

Zich volledig inzetten met het oog op de tevredenheid van onze klanten.

Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.