Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Seminarie Mobiliteit: 5e samenkomst van mobiel personeel uit Frankrijk en andere landen

Op 24 en 25 juni vond in Marseille de 5e samenkomst plaats van het mobiele personeel van Petit Forestier.

Deze samenkomst, die 5 jaar geleden door Eric Forestier werd gestart, directeur van Petit Forestier International, heeft als doel om alle mobiele personeelsleden uit het internationaal netwerk samen te brengen en de samenhang tussen de teams te versterken.
Op de editie 2016 waren 35 personen aanwezig, uit 10 verschillende landen, met inbegrip van Frankrijk, alsook de nationale directeurs en medewerkers van onze interne filialen (Musketiers*) of V.I.O-filiaal. (Vrijwillige Internationale Onderneming).

Dit seminarie, dat een belangrijke drijvende krachtig is voor de internationale inzet van Petit Forestier, stelt ons elk jaar in staat om poolshoogte te nemen van de landen waarin we actief zijn en om onze standpunten te vergelijken.
Een mix van culturen, leeftijden, carrières (business school, technische school...), profielen (commercieel, administratief, manager, operations...), ervaringen... deze samenkomsten tonen grote diversiteit, maar ook een rijkdom en een collectieve kennis die Petit Forestier van een land naar het andere via een gemeenschappelijke 'taal' in haar relatie met de klant kan bevorderen. Het is ook een kans voor Petit Forestier om een open aanpak te tonen en haar vermogen te gebruiken om de energie van iedereen in concurrentievoordelen om te zetten.

Dit seminarie helpt bij de opbouw van een gemeenschappelijk platform dat de kracht van ons merk internationaal versterkt.

*personen die onmiddellijk operationeel kunnen zijn

Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.