Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Royaume-Uni
Irlande
Pays-Bas
Pologne
Italie
Suisse
Belgique
Luxembourg
Allemagne
Maroc
Portugal
Espagne
République
Tchèque
Autriche
Hongrie
France

Mocne punkty Petit Forestier

Sieć Petit Forestier zapewnia bliskość i szybkość reakcji co jest gwarancją optymalnych usług.

W naszych 300 oddziałach znajdują się: agencje, warsztaty, platformy logistyczne, które zapewniają właściwe funkcjonowanie i konserwację produktów. Gęsta, spoista sieć umożliwia szybkość działania i pozwala na sprostanie wszytkom potrzebom od najmniejszych do największych w skali krajowej i europejskiej oraz na koordynację działań.

Powiększając stale liczbę oddziałów, Grupa Petit Forestier wzmacnia swoją pozycję na rynku.

Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.