Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Petit Forestier rozwija posiadane umiejętności i doświadczenia w dziedzinie chłodnictwa i proponując ofertę wieloproduktową obejmującą wynajem pojazdów, mebli i kontenerów chłodniczych.

Nasza działalność jest zorganizowana wokół dwóch sfer:

  • Zimno (Co jest naszą specjalnością). Petit Forestier jest na europejskim rynku jedyną firmą wynajmu, której działalność jest skupiona na zimnie.
  • Usługa kompletna ("Full Service"). Stanowi rdzeń naszego zawodu. W naszej pracy, opieramy się na wieloletnim doświadczeniu co jest naszym głównym atutem w stosunku do konkurencji.
Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.