Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Budynki przyjazne środowisku

Rozwój zasobów nieruchomości Petit Forestier jest dokonywany z poszanowaniem przepisów dotyczących wody (odzyskiwanie wody deszczowej, zagospodarowanie terenów zielonych) i przepisów termicznych celem poprawy efektywności energetycznej.
Nasze budynki spełniają normę RT 2012 a nasze zezwolenie na budowę mają zaświadczenie Bbio, gwarantujące wysoką efektywność energetyczną:

  • używanie certyfikowanych materiałów budowlanych do elewacji zewnętrznych budynków,
  • stosowanie metod budowlanych pozwalających na ograniczenie strat termicznych,
  • ogrzewanie niskimi temperaturami wykorzystującymi czyste energie,
  • energooszczędne oświetlenie…

Wyniki naszych doświadczeń pozwalają na racjonalizację i optymizację wielu procesów:

  • wprowadzenie karty zachęcającej do ograniczenia wydatków na energię,
  • stworzenie przyjemnych i bezpiecznych stanowisk pracy,
  • kontrola instalacji technicznych przez zewnętrzne biuro badawcze,
  • rozbiórka starych budynków zawierających szkodliwe materiały,
  • przetwarzanie odpadków na specjalnych składowiskach.
Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.