Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Na rzecz zrównoważonego rozwoju

Spójność zobowiązań Petit Forestier w zrównoważonym rozwoju, znajduje swój jasny wymiar w części socjalnej.

Wewnętrzne szkolenie jest jednym z tego aspektów, a ponad 1.200 dni rocznie szkoleń, stanowi poważną inwestycję. Prowadzone są głównie kursy dyplomowe dla pracowników naprawiających urządzenia chłodnicze i kierowców. Inne szkolenia przeznaczone są dla pracowników o niskich kwalifikacjach co pozwala im na awans, na stanowiska o większej odpowiedzialności.

Petit Forestier prowadzi także aktywną politykę w dziedzinie zatrudnienia: młodych (szkolenia prowadzone są we współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami), seniorów i niepełnosprawnych, aby poprzez konkretne akcje zintegrować i utrzymać tych pracowników w przedsiębiorstwie.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.