Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Karta "Zakupy i zrównoważony rozwój"

Włączenie zrównoważonego rozwoju w nasze procesy zakupów dokonuje się przez określenie mapy ryzyka i mobilizację zainteresowanych stron – zlecających, kupujących, dostawców.

Niezależnie czy chodzi o zakup produkcji czy usług, wybór innowacyjnych dostawców, zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest podstawą. Aby określić i wzmocnić nasze stosunki z dostawcami wokół wspólnego projektu, wprowadziliśmy kartę "Zakup i zrównoważony rozwój": opiera się ona na wymiernych kryteriach i jej podpisanie zobowiązuje dostawców do przestrzegania przepisów i wprowadzenia działań ograniczających emisję CO2.

Umowy handlowe zawarte z dwoma wielkimi producentami opon: Goodyear i Michelin, w dziedzinie bieżnikowania i pogłębiania, to promocja zrównoważonej mobilności.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.