Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Wybierać spójność i bliskość

Gęstość sieci spełnia dwa cele, które uczestniczą w zrównoważonym rozwoju: zapewnia bezpośrednią geograficzną bliskość z naszymi klientami i wprowadza pomiędzy oddziałami organizację pozwalającą na lepsze zarządzanie zasobami.

Racjonalizacja przemieszczania, ograniczenia odległości do pokonania dla transportu, reaktywność sieci w sytuacji awarii… stanowią zachowania zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.