Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Eric Forestier
Président Petit Forestier International et Directeur Général Petit Forestier Office
Géraldine Forestier - de Cespedes
Co-Directeur Général Groupe et Présidente Petit Forestier Office
Yves Forestier
Président Groupe
Jean-Claude Forestier
Vice-Président Groupe
Léonard Forestier
Co-Directeur Général Groupe et Président Stricher et secteur industrie
Arnaud de Cespedes
Président Filiales locations, meubles, containers et Fridge&Go

Grupa rodzinna

Powstały w 1907 r., Petit Forestier pozostał wierny swoim korzeniom i jeszcze dzisiaj jest przedsiębiorstwem, którego udziałowcami są w większości członkowie rodziny.

Po czasowym notowaniu na wtórnym rynku giełdy w 1990 r., Petit Forestier zdecydował pozostać z dala od rynków finansowych, aby chronić swoją niezależność i kontrolować rozwój. Petit Forestier tak ze swoimi pracownikami, klientami jak i partnerami utrzymuje stosunki oparte na zaufaniu.

Firmą zarządzają:

  • Rada Administracyjna, w której skład wchodzą członkowie rodziny Forestier i "Sofina". Rada zbiera się okresowo w celu zatwierdzenia strategicznych kierunków rozwoju i nadzoru nad ich wdrożeniem.
  • Komitet Dyrekcji, składający się z Zarządu i Dyrekcji Generalnych poszczególnych jednostek wchodzących w skład grupy Petit Forestier.
  • Komitet Sterujący, kierowany przez Dyrekcje Generalne. Jego zebrania odbywają się dwa razy w miesiącu i mają na celu dokonywanie analiz oraz realizację zadań zespołowych, a także ustalanie kierunków rozwoju i wyznaczanie celów.

Ten nierozbudowany układ hierarchiczny sprzyja wymianie informacji pomiędzy kierownictwem a działami operacyjnymi, umożliwiając przy tym jednoczesny rozwój pracowników i przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.