Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Znać swoją przeszłość
aby budować i planować przyszłość

Petit Forestier ma w swoim dorobku 100-letnie doświadczenie w dziedzinie zimna.
Od powstania, Petit Forestier przeszedł przez różne etapy potwierdzając swoją zdolność adaptacji do zmieniającego się, współczesnego świata. Obecnie, zajmuje pozycję lidera w dziedzinach, w których konserwacja świeżych produktów i przestrzeganie łańcucha zimna jest kwestią zasadniczą.

Początkowa działalność przedsiębiorstwa, transport żywych zwierząt, stopniowo przeobraziła się w transport mięsa.
Pierwsze lata są początkiem narodzin pasji: zimna.

1907 :  Zéphirin Forestier założył Transports Forestier Frères, firmę specjalizującą się w transporcie żywych zwierząt.
1931 :  Jean Forestier, syn Zéphirina, zaczyna pracować w przedsiębiorstwie.
1956 :  Zakup przedsiębiorstwa Petit, działającego na targu La Villette w Paryżu.
1965 :  Stworzenie nowej usługi: wynajmu samochodów chłodni bez kierowcy.
Jest to rok będący istotnym etapem w rozwoju przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo przyjmuje swoją ostateczną nazwę Petit Forestier i zajmuje się wyłącznie wynajmem "Full Service".

1975 :  Założenie krajowej sieci wraz z otwarciem pierwszej agencji w Bordeaux.
1980 :  Rozwój sieci. Założenie agencji w Rouen.
1991 :  Zapoczątkowanie wynajmu kontenerów chłodniczych.

Lata charakteryzujące się międzynarodowym rozwojem Petit Forestier.

1996 :  Założenie filii w Luksemburgu.
1997 :  Założenie pierwszej agencji w Belgii.
1998 :  Kupno przedsiębiorstwa Stricher.
1999 :  Założenie pierwszej agencji w Holandii.
2000 :  Nabycie przedsiębiorstwa Lecapitaine, trzeciego producenta nadwozi chłodniczych.
2000 :  Zapoczątkowanie działalności w Hiszpanii.
2001 :  Nabycie Relec Froid, producenta urządzeń chłodzących.
2003 :  Ekspansja w Wielkiej Brytanii i nabycie Via Truck Rental.
2004 :  Lansowanie oferty naczepy marki Zephirent. Inauguracja nowego zakładu produkcyjnego Lecapitaine.
2005 :  Zapoczątkowanie działalności w Polsce.

Petit Forestier potwierdza swoje doświadczenie wraz z ofertą wieloproduktową 100% chłodniczą: pojazdy, meble, kontenery.

2006 :  Założenie filii w Szwajcarii i Portugalii.
2006 :  Nabycie Pro System, europejskiego lidera wynajmu mebli chłodniczych.
2007 :  Petit Forestier obchodzi 100 lat.
2009 :  Początki działalności we Włoszech.
2010 :  Założenie pierwszego oddziału Petit Forestier w Maroku.
2013 :  Otwarcie agencji w Kolonii i zapoczątkowanie komercjalizacji w Niemczech.
2016 :  Otwarcie agencji w Pradze, w Czechach.
2017 :  Otwarcie agencji w Wiedniu, w Austrii.
2018 :  Otwarcie agencji w Johannesburgu, w Południowej Afryce.
Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.