Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Rozwijać racjonalne alternatywy

Dla Petit Forestier, innowacyjny produkt nie może być oderwany od jakości zimna.

Tworzenie rozwiązań przyszłości musi być kompatybilne z produkcją zimna i oznacza odpowiedzialne zaangażowanie. Oszczędność energii, wzrost wydajności, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie hałasu, innowacje muszą zapewnić jakość "bez zarzutu".

W tej sytuacji, zadaniem Petit Forestier jest proponowanie klientom rozwiązań trwałych a jednocześnie ekonomicznie opłacalnych.

Przygotowanie nowego produktu wymaga z jednej strony pracy z badaczami i z drugiej z klientami.
Przygotowując próbne serie nasze biuro badawcze przekazuje swoje zalecenia i jest łącznikiem pomiędzy technologią, ograniczeniami a wymaganiami. Dzięki temu, stworzony produkt spełnia warunki jakości zimna i innowacyjności. Petit Forestier był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę i posiada wiele patentów.Roleta nocna
Drzwi boczne Cityaccess
Oświetlenie tylne z przełączeniem na górę
Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.