Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Wykorzystać posiadaną wiedzę

Petit Forestier współpracuje i inwestuje w przygotowanie pilotażowych projektów i jest zaangażowany w licznych grupach roboczych: przekazywanie z terenu informacji, propozycje, możliwe opcje rozwiązań,… zakres kompetencji Petit Forestier wzbogaca dyskusje i projekty.

 • Klub Demeter, środowisko i logistyka

  Ma za zadanie promowanie i wprowadzanie konkretnych działań dotyczących trzech sfer: gospodarczej, socjalnej i ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju.
  Warsztaty logistyki miejskiej "Hałas jest źródłem uciążliwości i powoduje ograniczenie dostaw nocnych"
  Udział Petit Forestier i jego filii Lecapitaine w pilotażowym projekcie.
 • Cémafroid SNC (société en nom collectif)

  Niezależny ekspert ds. zimna i chłodzenia, centrum prób, ekspertyzy i certyfikacji.
  Petit Forestier jest członkiem CTST.
 • Transfrigoroute, Francja i świat

  Stowarzyszenie różnych uczestników łańcucha chłodniczego: producentów nadwodzi, transportowców, producentów wyposażenia, konstruktorów,…
  Eric Forestier jest jego wiceprezesem.
  Udział Petit Forestier w komisjach informacyjnych.
 • Certibruit

  Stowarzyszenie powstało po stworzeniu karty "Dostawa nocna szanująca mieszkańców". Zapewnia wymianę informacji, komunikację i koordynację działań podejmowanych przez jej członków dotyczących hałasu.
  Udział Petit Forestier w komisjach roboczych.
 • Francuskie Stowarzyszenie Zimna (AFF)

  Zapewnia publikację specjalistycznego pisma "Revue Générale du Froid" oraz Sekretariat Krajowej Rady Zimna.
  Udział Petit Forestier w komisjach informacyjnych.
 • Związek przedsiębiorstw transportowych i logistycznych we Francji (TLF)

  Organizacja zawodowa obejmująca wszystkie zawody łańcucha transportu towarów i logistykę.
  Udział Petit Forestier w komisjach roboczych.
 • FFC constructeurs

  Krajowe zrzeszenie producentów nadwodzi, naczep i kontenerów.
  Petit Forestier i filia Lecapitaine są członkami CARCOSERCO.

  I inne…

Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.