Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Mecenat i sponsoring

Zgodnie ze swoimi wartościami, Petit Forestier prowadzi okazjonalnie akcje wsparcia i sponsoringu.

  • Objęcie mecenatem akcji prowadzonych w 2016 r. przez inicjatywę Stop Hunger.
    Światowy fundusz dotacyjny Stop Hunger ma na celu walkę z głodem i i niedożywieniem w krajach na całym świecie.
  • Partnerstwo i sponsoring z WUWM, World Union of Wholesale Markets (Światowy Związek Rynków Hurtowych).
  • Oficjalny partner International Catering Cup 2015, imprezy organizowanej pod patronatem CNCT, Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs et Traiteurs (Francuska Krajowa Konfederacja Producentów Wędlin i Cateringu).
  • Partnerstwo z ANDES, Association Nationale des Épiceries Solidaires, przy okazji wystawy rolniczej: wypożycza i wyposaża pojazd do dystrybucji zebranego mleka (rozwożąc go dla najbiedniejszych mieszkańców paryskiego regionu).
  • Sponsoring różnych klubów sportów zespołowych: Stade Malherbe z CAEN, Handball Tremblay-en-France, Rouen Hockey Club.
Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.