Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Równomierny i opanowany rozwój

Polityka rozwojowa Petit Forestier to cztery główne kierunki.

Wzrost organiczny

Petit Forestier zdecydował się na rozwój poprzez wzrost organiczny i prowadzi politykę stopniowej i kontrolowanej ekspansji. Strategia ta jest wspierana przez możliwości wzrostu zewnętrznego, skupionego na specyficznej wiedzy jak np. zakup naszego historycznego partnera - producenta nadwodzi Lecapitaine lub przedsiębiorstwa Via Truck Rental w Wielkiej Brytanii.

Sektor międzynarodowy

Inwestycje Petit Forestier skupiają się na Europie środkowej i wschodniej. Opierają się one na zasadzie powielania naszego francuskiego modelu działania. Opcja ta, zapewnia regularny wzrost i pozycję lidera w krajach, w których jesteśmy obecni, wraz z ponad 300 oddziałami.

Specjalizacja

Specjalizacja - "zimno tylko zimno", jest osią rozwoju Petit Forestier. Jest ona cały czas podkreślana i ciągłe umacniana dla zaznaczenia naszej specyfiki i doświadczenia. Daje nam zdolność do sprostania wymogom łańcucha chłodniczego.

Usługi

Dla Petit Forestier są one w sercu strategii i stale staramy się je poprawić. Ich jakość stanowi wartość dodaną i czyni z Petit Forestier PUNKT ODNIESIENIA dla tej dziedziny działalności.

Rozmieszczenie w Europie i w krajach Maghrebu
Rozmieszczenie w Europie i w krajach Maghrebu
Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.