Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

W bezpośrednim kontakcie z klientem

Petit Forestier wykorzystuje swoją wiedzę, aby zaoferować rozwiązania jak najlepiej dostosowane do potrzeb klienta - optymalne usługi zapewniające maksymalną skuteczność, spokój i komfort.

Wymaga to zindywidualizowanego podejścia sprzyjającego zrozumieniu potrzeb poczynając od wyboru wynajmowanego produktu aż do zarządzania jego eksploatacją; kompetencje Petit Forestier są w służbie klienta.

W skład naszych ekip wchodzą technicy i specjaliści chłodnictwa (co jest naszym atutem). Protokoły przeglądów obowiązkowych i konserwacji, zgodność z przepisami, usługi "full service", pozwalają na dostosowanie się do Waszych zmieniających się potrzeb.

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, nasze ekipy robią wszystko, aby być jak najbliżej klienta i być niezawodnym.

Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.