Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Polska: Firma Petit Forestier obchodzi 20 rocznicę swojej obecności za granicą

Przez cały rok 2016 Petit Forestier świętuje 20-ą rocznicę rozpoczęcia działalności na skalę międzynarodową. Każdego miesiąca poświęcamy szczególną uwagę innemu krajowi: w lipcu tym krajem jest Polska.

Działalność Petit Forestier w Polsce rozpoczęła się oficjalnie w roku 2005, po wykupieniu spółki Rider CFM z siedzibą w Warszawie. Choć w skład liczącej 600 pojazdów floty, którą posiadała wówczas ta wypożyczalnia, wchodziło tylko 20 chłodni, będący wynikiem tej operacji wzrost zewnętrzny umożliwił firmie Petit Forestier zaistnienie w kraju o silnym potencjale, gdzie wypożyczanie pojazdów było bardzo świeżą koncepcją.

Mimo że zakup i leasing wciąż jeszcze pozostają najczęstszymi metodami pozyskania floty pojazdów, zainteresowanie wypożyczaniem powoli rośnie – nawet jeśli trzeba udowadniać i popierać argumentami fakt, że lepiej jest finanse owocnie inwestować niż je zamrażać.
Praca, jaką nasze zespoły wykonują w terenie dzień po dniu, zaczyna przynosić rezultaty. Klienci zaczynają dostrzegać główne elementy wyróżniające nas na rynku, takie jak specjalizacja w segmencie chłodni oraz niezależność w zakresie struktury sieci i serwisu, i zaczynają rozpoznawać w nich nieodzowne atuty – nawet jeśli wciąż wolą zaczekać i lepiej poznać naszą firmę zanim zdecydują się na podpisanie umowy!

Podsumowując minione 10 lat, widzimy że w Polsce nadal drzemie ogromny i niewykorzystany potencjał. Rynek wypożyczalni wciąż przyciąga wiele małych przedsiębiorstw, a liderzy na wzór Petit Forestier rozbudowują swoje sieci. Tak jak w przypadku wszystkich silnie konkurencyjnych rynków, aspekt ekonomiczny pozostaje centralnym punktem wszystkich negocjacji. Dziś jednak marka Petit Forestier wyraźnie umacnia swoją pozycję w sektorze wypożyczalni sprzętu chłodniczego, a uznanie, jakim cieszy się nasze doświadczenie, stanowi element wyróżniający na wielu poziomach. Jeśli w jakimś kraju powiedzenie „spróbuj, a nie będziesz chciał zrezygnować” nabiera pełnego sensu, to z pewnością krajem tym jest Polska. Rzeczywiście dość często można spotkać się z sytuacją, w której usługi i sprzęt Petit Forestier testowane są w ramach umowy krótkoterminowej, po której następuje podpisanie umowy średnio- lub długoterminowej.

Wg stanu na lipiec 2016, flota Petit Forestier w Polsce składa się z 1700 pojazdów.

Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.