Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Seminarium dotyczące mobilności: 5. edycja spotkań personelu mobilnego z Francji i innych krajów

W dniach 24–25 czerwca odbyła się w Marsylii 5. edycja spotkań personelu mobilnego Petit Forestier.

Ta coroczna ważna impreza zapoczątkowana 5 lat temu przez Erica Forestiera, prezesa międzynarodowego oddziału Petit Forestier, ma na celu zgromadzenie personelu mobilnego obsługującego sieć międzynarodową i wzmocnienie spójności pomiędzy poszczególnymi zespołami.
W roku 2016 wzięło w niej udział 35 osób z 10 różnych krajów, w tym z Francji: byli to zarówno dyrektorzy krajowi, jak i osoby pracujące w naszych działach wewnętrznych (Muszkieterowie*) lub w ramach V.I.E. (międzynarodowego wolontariatu w przedsiębiorstwie).

Seminarium stanowi ważną siłę napędową w rozwijaniu działalności Petit Forestier na skalę międzynarodową i pozwala co roku sprawdzić sytuację w krajach, w których nasza firma prowadzi działalność oraz skonfrontować różne punkty widzenia.
Uczestnicy spotkań reprezentują różne kultury; grupy wiekowe; ścieżki edukacji (szkoły handlowe, uczelnie techniczne…); specjalności (handlowiec, pracownik administracyjny, dyrektor agencji, pracownik operacyjny…) i doświadczenia: stanowi to o dużej różnorodności, lecz także o bogactwie i dobru wspólnym, które firma Petit Forestier potrafi promować w poszczególnych krajach, stosując wspólny „język” w relacjach z klientami. Spotkania te są dla Petit Forestier również okazją do pokazania otwartości kadry zarządzającej oraz do przypomnienia o swej zdolności do przekuwania energii drzemiącej w każdym pracowniku na przewagę konkurencyjną.

Wydarzenie przyczynia się do budowania wspólnych podstaw, które wzmacniają naszą markę na arenie międzynarodowej.

*personel zdolny do bezpośrednich działań operacyjnych

Zrównoważony rozwój

Stałe zaangażowanie

Zwrócone ku przyszłości, Petit Forestier integruje zrównoważony rozwój do codziennego życia przedsiębiorstwa i prowadzi politykę socjalną, gospodarczą i środowiskową świadomą jego znaczenia.

Nasze podejście oznacza wprowadzenie praktyk i protokołów ramowych na każdym poziomie działalności. Jako odpowiedzialny i pewny partner dla władz i instytucji, wymagamy wysiłku ze strony dostawców i podwykonawców oraz zaangażowania naszych pracowników. Przestrzegamy i wspieramy przepisy w dziedzinie środowiska, pracy oraz rozwoju gospodarczego także w naszej międzynarodowej sieci. Strategia ta, dotyczy wszystkich naszych usług, produktów, zakupów, budynków, zasobów ludzkich…

Partnerstwo rozwinięte z producentami i instytucjami stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania. Jest to nasza odpowiedzialność obywatelska gdyż inicjując czy też uczestnicząc w projektach w dłuższej perspektywie przyczyniamy się do zamian korzystnych dla całego społeczeństwa.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.