Europejski lider na rynku wynajmu pojazdów chłodni

Petit Forestier, uznany organizator szkoleń

Szkolenie jest dla Petit Forestier podejściem proaktywnym. Bezpośrednio związane z naszą ofertą Pojazdy i zasadniczo skierowane na prewencję, bezpieczeństwo oraz poszanowanie środowiska, pozwala w obliczu wyzwań gospodarczych i ekologicznych na dostarczenie naszym klientom konkretnych odpowiedzi.

Szkolenie do ekologicznego prowadzenia pojazdów jest przykładem dobrze ilustrującym nasze podejście. Specjalna ekipa (instruktor jeździ z kierowcą) towarzyszy klientowi, aby ten prowadził pojazd w sposób bardziej odpowiedzialny i racjonalny. Szkolenie pozwala na zmniejszenie konsumpcji paliwa i przez to wpływa na środowisko, a w połączeniu z naszym narzędziem zarządzania flotą i reporting, zmniejsza koszty.

Partnerzy

Dostawcy

Wybór dostawców dla Petit Forestier opiera się na kompetencjach, wiarogodności i zaufaniu.
Po przyjęciu protokołu handlowego, Petit Forestier dokonuje, stosowanego we francuskiej sieci i oddziałach międzynarodowych, rankingu krajowego.

Petit Forestier stara się utrzymać ze swoimi dostawcami przyjazne stosunki wykraczające poza zwykłą wymianę handlową i często współpracuje z nimi przy wprowadzeniu nowych produktów.